De publieksactie Duit voor een Schuit goed voor 46.500 euro!

De publieksactie Duit voor een Schuit heeft 46.500 euro opgeleverd voor het Varend Corso. Boven verwachting, maar het past wel bij het enthousiasme van de toeschouwers dat de deelnemers tijdens het corsoweekeinde proefden.

Door de aanpassingen aan het corso, zoals de nieuwe datum, de extra vaardag op donderdag en de veranderingen in de routes, had de organisatie niet durven dromen dat Duit voor een Schuit zo’n fraai bedrag zou opbrengen. Ook omdat de stoet dit jaar voor het  eerst door Den Haag trok, was de verwachting dat het publiek eerst nog kennis zou moeten maken met deze actie.  De Hagenaar blijkt het corso nu dus vanaf het begin al in de armen te hebben gesloten. Dat merkten de schippers, figuranten, muzikanten en koorleden afgelopen zondag al vroeg. Het enthousiasme waarmee de toeschouwers meezongen, zwaaiden en applaudisseerden, maakten dat de deelnemers in een warm bad terecht kwamen.  Ook vanwege het duurder geworden levensonderhoud was er niet op gerekend dat de Naaldwijkse scouts zo’n mooie opbrengst zouden ophalen. Daarom willen het bestuur en de vrijwilligers iedereen hartelijk bedanken voor hun steun aan het corso. Met de opbrengst krijgt de organisatie extra mogelijkheden om de kwaliteit van het Varend Corso verder te verhogen.