Organisatie

De organisatie van Varend Corso Westland bestaat uit een algemeen bestuur en vier verschillende werkgroepen. De werkgroepen hebben elk eigen specifieke taken en zo’n veertig leden in totaal. De werkgroepleden zijn actief binnen hun eigen vakgebied en doen dit volledig vrijwillig. Met het organiseren van Varend Corso Westland zijn het bestuur en de werkgroepen jaarrond bezig. De voorzitters van de vier werkgroepen hebben zitting in het algemeen bestuur. De bestuursleden worden bij hun werkzaamheden bijgestaan door het secretariaat. Naast deze ‘harde kern’ kan het corso jaarlijks rekenen op een groep van zo’n 400 vrijwilligers die tijdens de vaardagen helpen om het evenement in goede banen te leiden. 

 

20, 21 en 22 juni 2025

Ontdek de magie van
Varend Corso Westland

Werkgroepen

Werkgroep Organisatie & Schippers

De vrijwilligers van de werkgroep Organisatie en Schippers zorgen ervoor dat de corsostoet drie dagen lang probleemloos aan het publiek voorbij trekt. Hun werk begint al bij de vergunningsaanvragen bij de verschillende gemeentes en waterschappen. Ze stippelen de route uit, houden die begaanbaar, kiezen de rustplaatsen uit en zorgen ervoor dat de schippers volledig op de hoogte zijn. Daarvoor worden enkele keren per jaar speciale schippersbijeenkomsten gehouden.

Werkgroep Sponsoring

De leden van de werkgroep Sponsoring hebben een groot netwerk binnen en buiten het Westland. Het hele jaar door werkt het team aan de werving van deelnemers voor zowel de club van 1000 als voor hoofdpartners tot bedrijven die een materiële bijdrage leveren aan de organisatie. 

Het corso kent diverse partnerschappen, uiteenlopend van 35 euro tot 50.000 euro. Elke variant kent een eigen pakket aan tegenprestaties. Zonder partners geen Varend Corso Westland, dus neem contact op: secretariaat@varendcorso.nl en word partner.

Werkgroep PR en Communicatie

De werkgroep PR en Communicatie zorgt ervoor dat iedereen weet wanneer het corso gehouden wordt en op de hoogte is van belangrijke zaken. De leden zoeken hiervoor contact met landelijke en regionale media. Verder zijn ze verantwoordelijk voor de corsokrant, foldermateriaal en nieuwsbrieven. Ook de website en sociale media behoren tot het terrein van de werkgroep PR en Communicatie.

Werkgroep Creativiteit

De leden van de werkgroep Creativiteit hebben een breed blikveld. De start van elk corso komt feitelijk voor rekening van deze vrijwilligers, die voor elk corso het nieuwe thema bedenken. Daarnaast houden ze zich bezig met alle inhoudelijke zaken rond het driedaagse evenement, zoals het ontwerp en de uiteindelijk uitvoering.

De artistiek coördinator is voor de deelnemers één van de belangrijkste aanspreekpunten. Hij adviseert hen over de uitvoering van de boot binnen het gekozen thema. Hij zorgt ervoor dat de verschillende vaartuigen een harmonieus geheel vormen in de stoet en dat de arrangementen en muziek bij de stijl van het corso passen.

Jaarverslag

Inzicht in onze jaarverslagen van de afgelopen jaren? Of interesse in het meerjarenplan van Varend Corso Westland?