Over het Corso

Zomer 2022

In 2021 is er geen Varend Corso.

Het Varend Corso Westland is een jaarlijks terugkerend evenement met prachtige bloemen, planten en heerlijke groenten in de hoofdrol. De stoet trekt door onder meer Westland, Schipluiden, Maassluis, Den Haag, Delft en Vlaardingen. Drie dagen lang een varend lust voor het oog van de honderdduizenden toeschouwers die elk jaar op het corso afkomen.

Missie

Het Varend Corso Westland streeft ernaar zo veel mogelijk mensen te laten zien wat het Westland te bieden heeft en welke mooie en gezonde producten er in de Westlandse kassen worden geteeld.

Organisatie

De organisatie van het Varend Corso Westland bestaat uit een algemeen bestuur en vier verschillende werkgroepen die elk hun eigen specifieke taken hebben. Alle leden, zo’n veertig in totaal, zijn actief op hun eigen vakgebied en doen dit volledig vrijwillig. Met het organiseren van het Varend Corso zijn zij jaarrond bezig. Daarnaast hebben ook de voorzitters van de vier werkgroepen zitting in dit bestuur. Zij worden bij hun werkzaamheden bijgestaan door het secretariaat.

Rob Baan

Rob Baan

Voorzitter

Rob Baan is eigenaar van Koppert Cress en houdt zich daarnaast bezig met advies en bemiddeling ruimtelijke ordeningszaken.

Corrie van Adrichem

Corrie van Adrichem

Secretaris

Corrie van Adrichem is echtgenoot, moeder en oppas-oma en daarnaast Algemene zaken en Walactiviteiten waaronder inwendige verzorging en afterparty’s deelnemers en vrijwilligers

Rien

Rien van Leeuwen

Penningmeester

Rien van Leeuwen is gepensioneerd. Ook is hij penningmeester stichting Vrienden van de molen te Monster en lid van de stuurgroep PLUSBUS van Vitis Welzijn te Monster.

Sander Nieuwenhuizen

Voorzitter Werkgroep PR & Communicatie

Sander is als lid van de werkgroep PR met een team van 10 specialisten verantwoordelijk voor alle publiciteit. Als mede eigenaar van ’t Feesthuis is hij al bij menig evenement betrokken geweest en weet hij de creativiteit van het corso samen met zijn werkgroep over te brengen naar het publiek en media.

Irma Smits

Irma Smits

Vice-Voorzitter

Irma is Vice-Voorzitter en zorgt dat het bestuur met hun bijbehorende werkgroepen elke zomer weer voor een prachtige parade realiseren.

Willem van der Voort

Willem van der Voort

Voorzitter Werkgroep Organisatie & Schippers

Willem van de Voort is tuinbouwondernemer en eigenaar van een mooie boot. Vanuit jarenlange ervaring vanaf het water, organiseert hij nu op het water alles rondom de route. Van vergunningen tot informeren van de schippers. Willem wordt bijgestaan door Carlo Zwinkels en een heel team vrijwilligers.

Loek Jansen

Loek Janssen

Voorzitter werkgroep Sponsoring

Loek Jansen is tuinder in het Westland en werkt met zijn werkgroep aan het binnenhalen van sponsoren – voor zowel bloemen, planten als groenten – als geld sponsoren. 

Irma Smits

Irma Smits

Voorzitter werkgroep Creativiteit

Irma Smits is directeur van de basisschool WSKO Andreashof en is vrijwilligster bij de Corsoboot kern Kwintsheul, Lid parochiebestuur St. Andreas en lid Heulse aanpak.

Marjan Naaktgeboren

Marjan Naaktgeboren

Secretariaat

Marjan is een Westlandse Maassluizer en actief met wandelen, MKB Westland en natuurlijk eerste aanspreekpunt van het corso.

Werkgroepen

Werkgroep Organisatie & Schippers

De vrijwilligers van de werkgroep Organisatie en Schippers zorgen ervoor dat de corsostoet drie dagen lang probleemloos aan het publiek voorbij trekt. Hun werk begint al bij de vergunningsaanvragen bij de verschillende gemeentes en waterschappen. Ze stippelen de route uit, houden die begaanbaar, kiezen de rustplaatsen uit en zorgen ervoor dat de schippers volledig op de hoogte zijn. Daarvoor worden enkele keren per jaar speciale schippersbijeenkomsten gehouden.

Werkgroep Sponsoring

De leden van de werkgroep Sponsoring hebben een groot netwerk binnen en buiten het Westland. Het hele jaar door werkt het team aan de werving van deelnemers voor zowel de club van 1000 als voor hoofdsponsors tot bedrijven die een materiële bijdrage leveren aan de organisatie. 

Het corso kent diverse sponsorschappen, uiteenlopend van 35 euro tot 50.000 euro. Elke variant kent een eigen pakket aan tegenprestaties. Zonder sponsors geen Varend Corso, dus neem contact op: secretariaat@varendcorso.nl en  wordt sponsor.

PR en Communicatie

De werkgroep PR en Communicatie zorgen ervoor dat iedereen weet wanneer het corso gehouden wordt en op de hoogte is van belangrijke zaken. De leden zoeken hiervoor contact met landelijke en regionale media. Verder zijn ze verantwoordelijk voor de corsokrant, foldermateriaal en nieuwsbrieven. Ook de website en sociale media behoren tot het terrein van de werkgroep PR en Communicatie.

Werkgroep creativiteit

De leden van de werkgroep Creativiteit hebben een breed blikveld. De start van elk corso komt feitelijk voor rekening van deze vrijwilligers, die voor elk corso het nieuwe thema bedenken. Daarnaast houden ze zich bezig met alle inhoudelijke zaken rond het driedaagse evenement, zoals het ontwerp en de uiteindelijk uitvoering.

De artistiek coördinator is voor de deelnemers één van de belangrijkste aanspreekpunten. Hij adviseert hen over de uitvoering van de titels. Hij zorgt ervoor dat de verschillende vaartuigen een harmonieus geheel vormen in de stoet en dat de arrangementen en muziek bij de stijl van het corso passen.

Jaarverslag

Inzicht in onze jaarverslagen van de afgelopen jaren? Of interesse in het Varend Corso meerjarenplan?

De leden van het bestuur van de stichting ontvangen een vrijwilligersvergoeding van € 500,00 per jaar voor al hun activiteiten.