Organisatie

De organisatie van het Varend Corso Westland bestaat uit een algemeen bestuur en vier verschillende werkgroepen die elk hun eigen specifieke taken heeft. Alle leden, zo’n veertig in totaal, zijn actief op hun eigen vakgebied en doen dit volledig vrijwillig. Met het organiseren van het Varend Corso zijn zij jaarrond bezig.

Algemeen Bestuur

Het algemeen bestuur bestaat uit voorzitter Pleun van der Ende, secretaris Corrie van Adrichem en penningmeester Rien van Leeuwen. Daarnaast hebben ook de voorzitters van de vier werkgroepen zitting in dit bestuur. Zij worden bij hun werkzaamheden bijgestaan door het secretariaat, dat voor rekening komt van Edith Boekestijn.

Financiën

De werkgroep Financiën draagt zorg voor een deugdelijke begroting van het Varend Corso. De leden houden de uitgaven nauwgezet in de gaten, benaderen mogelijke nieuwe sponsors en onderhouden contacten met bestaande sponsors. Verder zorgt deze werkgroep ervoor dat subsidies tijdig worden aangevraagd bij de juiste instanties. Ook leveren zij jaarlijks het jaarverslag op.

Creativiteit

De leden van de werkgroep Creativiteit hebben een breed blikveld. De start van elk corso komt feitelijk voor rekening van deze vrijwilligers, die voor elk corso het nieuwe thema bedenken. Daarnaast houden ze zich bezig met alle inhoudelijke zaken rond het driedaagse evenement, zoals het ontwerp en de uiteindelijk uitvoering.

Organisatie en Schippers

De vrijwilligers van de werkgroep Organisatie en Schippers zorgen ervoor dat de corsostoet drie dagen lang probleemloos aan het publiek voorbij trekt. Hun werk begint al bij de vergunningsaanvragen bij de verschillende gemeentes en waterschappen. Ze stippelen de route uit, houden die begaanbaar, kiezen de rustplaatsen uit en zorgen ervoor dat de schippers volledig op de hoogte zijn. Daarvoor worden enkele keren per jaar speciale schippersbijeenkomsten gehouden.

PR en Communicatie

De werkgroep PR en Communicatie zorgen ervoor dat iedereen weet wanneer het corso gehouden wordt en op de hoogte is van belangrijke zaken. De leden zoeken hiervoor contact met landelijke en regionale media. Verder zijn ze verantwoordelijk voor de corsokrant, foldermateriaal en nieuwsbrieven. Ook de website en sociale media behoren tot het terrein van de werkgroep PR en Communicatie.

Artistiek Coördinator

De artistiek coördinator is voor de deelnemers één van de belangrijkste aanspreekpunten. Hij adviseert hen over de uitvoering van de titels. Hij zorgt ervoor dat de verschillende vaartuigen een harmonieus geheel vormen in de stoet en dat de arrangementen en muziek bij de stijl van het corso passen.

Contact

Stichting Varend Corso Westland, Postbus 128, 2290 AC  Wateringen | KvK:  27172047

Heeft u vragen aan de organisatie van het Varend Corso? Mail ons dan via info@varendcorso.nl of gebruik onderstaand contactformulier.

Website ontworpen en gerealiseerd door: