Kern De Lier richt zich op de toekomst

De Lier – Mariska Bos, secretaris van de stichting ‘De Lier Vaart Mee’ die de Lierse corsoboot jaarlijks in de vaart brengt, is vooral getroffen en door de sfeer en het fanatisme binnen de groep.

“Ik ben nu twee jaar secretaris en ik moet zeggen dat dat me uitstekend bevalt. Het is heel gezellig binnen de grote groep die zich voor de boot inspant. We hebben een paar hele creatieve geesten in de groep. Die zijn bij elkaar gaan zitten met een pak Post-It velletjes. Daar hebben ze allerlei ideeën op geschreven. Die ideeën worden besproken met de hele groep. Iedereen kan dan nog
een steentje bijdragen en uiteindelijk besluiten we gezamenlijk wat het gaat worden. Juist omdat iedereen een stem heeft is dat enthousiasme bij iedereen waarschijnlijk zo groot.” De Lier was de eerste Westlandse kern die de activiteiten rond de corsoboot in een stichting heeft ondergebracht. “Er wordt nu gewerkt aan een verjonging binnen het bestuur en ik mag zeggen dat we op koers liggen. Twee jaar geleden heeft secretaris Jeep van der Mark afscheid genomen en ben ik in zijn plaats gekomen. Vorig jaar droeg penningmeester Trees de Wit haar taak over aan Angelie Prins en
zoals het er nu naar uitziet is voorzitter Rien van Dam ook een eind gevorderd in de zoektocht naar een opvolger. Dat zou fijn zijn want dan kunnen we voorlopig weer een aantal jaren vooruit.”