Jaarverslagen

 RSIN: 8071.68.555

De leden van het bestuur van de stichting ontvangen een vrijwilligersvergoeding van € 500,00 per jaar voor al hun activiteiten.

Begroting & jaarplan