Ivo Putman, drijvende kracht achter de Grote Tuinverbouwing: “We moeten zorgen dat het festijn een groter bereik krijgt!”

Voor Ivo Putman, de drijvende kracht achter het SBS 6 programma De Grote Tuinverbouwing, is de betrokkenheid met het Varend Corso een één-tweetje. “Het Varend Corso gaat immers over tuinders die willen laten zien wat ze kunnen, dat gaat over groen. Als je het over De Grote Tuinverbouwing hebt dan heb je het ook over groen, want groen staat bij ons met stip bovenaan. Het is dust één en één is twee.”
Putman is onder de indruk van de prestaties van de Westlandse tuinders. “Maar in mijn ogen zijn ze bescheiden, te bescheiden. Door het programma heb ik steeds meer contact gekregen met kwekers en ik heb bij ze in de keuken mogen kijken. Het is me duidelijk geworden dat in Europa naar de Nederlandse tuinder gekeken wordt. We zijn zo ver in onze ontwikkeling. Er komen ook uit alle windstreken mensen bij ons in de bedrijven kijken en ik vind het jammer dat we dat in Nederland nog steeds niet inzien.”

Ook van het Varend Corso is Ivo onder de indruk. “Dat Corso moet je meemaken. Als je er niets vanaf weet dan staat het ver van je vandaan, maar als je er een keer bij betrokken wordt, dan raak je als snel geïnfecteerd met het Varend Corso virus. Dan pakt het je en laat je niet meer los. Dan gaat het Corso leven en wordt het een fantastisch spektakel van mensen die elk vrij uurtje opofferen om er iets groots van te maken.”

De Grote Tuinverbouwing vaart, evenals vorig jaar, mee als deelnemer aan het Corso. “Vorig jaar hebben we ons voor wat betreft het thema wat op de vlakte gehouden, maar dit jaar gaan we helemaal los op On Stage. We zoeken het in de Nederlandse hoek en dan met name bij de Toppers. Kan het Nederlandser? De tuintoppers gaan dus dit jaar de boot op. Voor wat betreft de figuratie hebben wij natuurlijk niet de relaties die de Westlanders hebben, maar wij werken met een heel hecht groepje aan de Grote Tuinverbouwing. Dit jaar gaan we met een eigen team. In de dansgroep zitten mensen uit ons eigen team. We zijn aan het Corso gaan meedoen om ervoor te zorgen dat dit grote feest een groter bereik krijgt en niet alleen beperkt blijft tot het gebied waarin het Corso rondvaart. Ik vind het ook geweldig dat ik erin geslaagd ben om met mijn eigen mensen een inzending te realiseren.”

Voor Ivo Putman is het Corso geslaagd als het meer landelijke bekendheid krijgt. “Persoonlijk vind ik het geslaagd als het meer gaat leven in de rest van Nederland en dat we de tuinders daarmee het gevoel geven dat ze er echt toe doen”. In de aanloop naar het Corso verzorgt De Grote Tuinverbouwing een aantal uitzendingen rondom het Varend Corso Westland.