Frans Visee voorzitter Sponsoring-werkgroep

Het bestuur van het Varend Corso heeft vorige maand een nieuwe voorzitter werkgroep Sponsoring benoemd: Frans Visee.

Frans is van origine Public Affairs-adviseur. In die functie was hij actief voor onder meer logistieke organisaties, de bouw en het beroepsonderwijs. Daarna was hij directeur van een marketing-communicatie-adviesbureau. Visee was vice-voorzitter van de Nederlandse beroepsvereniging voor Public Relations en vervulde ook andere bestuurlijke functies bij maatschappelijke organisaties.

Een van zijn vele interesses was gericht op sponsoring en fondsenwerving voor non-profit organisaties waarvoor hij een gerichte studie volgde.

,,Helaas heb ik de opgedane kennis nooit in de praktijk kunnen brengen. Nu biedt het Varend Corso mij de ruimte om de theorie om te zetten in de praktijk. Een uitdaging waar ik vol voor wil gaan en ik zal proberen vooral het bedrijfsleven te overtuigen van de waarde van het corso door het zichtbaar maken van de vele kwaliteitsproducten die het Westland te bieden heeft.”