06. St. Anti Pesto

de Nederzetting

  • Arrangement: Flowers And Wheels – Erwin Schoomade
  • Eigenaar: Marco Oosterwijk

Antipesto is een stichting die zich inzet tegen pesten. Jongeren vinden er niet alleen een veilige haven, maar leren hier dat zij van waarde zijn en worden geholpen hun talent te ontwikkelen en dit weer in te zetten voor een ander.

Samen met Flower and Wheels hebben de jongeren de boot als een typisch beeld van “het gewone leven” in het oude Flardingha nagebootst.

De boeren met de lansen zijn alert op gevaren. De hut is een reconstructie van de nederzetting zoals het op het educatief archeologisch erf in de broekpolder in Vlaardingen staat. De oven en het visnet o.a. tonen hoe de boer en boerin eten aan het bereiden zijn omringd door het polder landschap.