32. Provincie Zuid Holland

#Ditdoetdeprovincie

  • Arrangement: Zuidkoop
  • Eigenaar: Jochem Vreugdenhil

Leuk weetjes:
Wist je dat…
• De provincie Zuid-Holland 3.600.000 inwoners heeft?
• De provincie Zuid-Holland bestaat uit 60 gemeenten?
• De provincie Zuid-Holland 550 km aan N-wegen beschikt?
• De provincie Zuid-Holland 140 km aan vaarwegen heeft?
• De provincie Zuid-Holland in totaal over 80 bruggen & sluizen beschikt?
• De provincie Zuid-Holland een speciaal bermbeleid hanteert door anders te maaien en te zaaien voor de insecten, bijen en de biodiversiteit?
• De provincie Zuid-Holland langs de N211 een bushalte heeft geplaatst, die energie geeft? Het dak is voorzien van zonnepanelen en je kunt er zelfs je fiets en telefoon opladen
• De provincie Zuid-Holland werkt aan een beter fietsnetwerk zodat meer mensen op fiets stappen?
• De provincie Zuid-Holland werkt aan de fietsveiligheid, met meer aparte fietspaden naast de weg en speciale stoplichten die aangeven hoelang je moet wachten? (de ambitie is 20% minder fietsongevallen per 100.000 gefietse kilometers)
• De provincie Zuid-Holland fietspaden veiliger maakt door de aanleg van fietstunnels?
• De provincie Zuid-Holland solar en snelfietsroutes heeft aangelegd? (de ambitie is 30% minder CO2 bij aanleg, beheer en onderhoud)
• De provincie Zuid-Holland heeft 100 nieuwe circulaire fietsbankjes van plastic doppen gemaakt. Deze zijn in de provincie geplaatst, op locaties die door de fietsers zelf zijn gekozen. Scan de QR code (die te zien is op de boot) om de fietsroutes en deze bankjes op de plattegrond te zien.

Meer weetjes over de fietsbankjes
• De fietsbank wordt in 6 uur geprint door een robotarm. De bank is gemaakt van gerecyclede kunststof onderdelen uit de automobiel industrie Het eerste
prototype van de bank is gemaakt van plastic flessen doppen, deels ingezameld in het provinciehuis. Totaal waren het zo’n 10.000 doppen. De bank is volledig recyclebaar. Vanaf de zijkant ziet de bank eruit als een plantje dat zich ontkiemt uit de grond.
• De bank heeft een materialenpaspoort op basis van blockchain technologie, zodat geregistreerd wordt welke materialen in de bank zitten. Ook staat in dit paspoort waar de bank staat, wie de bank gemaakt heeft en wie de eigenaar van de bank is. Deze info kan gescand worden met een QR code, die op het bankje te vinden is.