17. Duit voor een Schuit

  • Eigenaar: Steven Hollebrandse
  • Arrangeur: Tiffany van Lenten

Ook dit jaar gaan de inzamelaars van Duit voor een Schuit er voor zorgen dat u, ons publiek, weer de grootste sponsor van het Varend Corso Westland wordt. Uiteraard met de hulp van uw eurotjes. Dit is dus eigenlijk het moederschip van Duit voor een Schuit en dus eigenlijk uw boot. Met uw steun helpt u het corso vooruit. Alvast dank voor uw steun!!

Ongetwijfeld herkent u de planten op deze schuit, de Gerbera. Het gaat hier om een speciaal voor het buitenterras gekweekte variëteit, de Garvinea. Het is dus een buitenplant die makkelijk tot in oktober doorbloeit en met een goede verzorging en een koele vorstvrije ruimte de winter overleeft en u ook volgend jaar weer verrast.