1000 jaar na de historische slag

Het Varend Corso Westland herbergt dit jaar een belangrijke boodschap. De Vlaardingse burgemeester Annemiek Jetten heeft een oorkonde aan de corsoboot van Vlaardingen meegegeven. Die zal dit weekend door de hele regio worden gevaren, van Westland tot Vlaardingen en van Den Haag tot Delft.

Het oorkonde is in het Oud-Hollandsch geschreven en verklaart dat Graaf Dirk III en de Vlaardingse boeren de slag bij Vlaardingen hebben gewonnen van het Heilige Roomse Rijk. Die boodschap moet natuurlijk breed verkondigd worden, zeker omdat hiermee de basis werd gelegd voor wat later Holland zou worden.

Het is exact 1000 jaar geleden dat de slag bij Vlaardingen werd uitgevochten. De corsoboot van deze gemeente staat daarom geheel in het teken van deze historische gebeurtenis. Het is tevens de openingsboot van de corsostoet dit jaar. Het oorkonde wordt  in Delft overhandigd aan Floor Vermeulen, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland.